Xarxes complexes: l'arquitectura de la vida (Complex Networks: The Arquitecture of Life)

12 Apr 2015

Durant molt de temps hem intentat comprendre la realitat fent una descomposicio en les seves components minimes. Aquesta aproximacio te importants limitacions. Vivim en un mon complex. La complexitat d un sistema te molt mes a veure amb els patrons de les interaccions que amb les propietats dels objectes. Aquesta nova percepcio s ha vist reforcada per la influencia d Internet i les xarxes socials: vivim en un mon globalment connectat on les distancies socials son molt mes curtes que les geografiques. La revolucio de les xarxes abasta molts ambits de la realitat i ens proporciona una solida base per a l estudi de molts sistemes naturals i artificials: des de la propagacio de malalties fins a l origen de la consciencia i el col.lapse de les civilitzacions. Read more

Es pot veure la conferencia al canal de Youtube de Activa-21.